Badania statystyczne

Obliczenia statystyczne – badania i analiza danych w naukach medycznych oraz w naukach humanistycznych tj. psychologia, socjologia, pedagogika i pokrewne

Zakres moich usług to: analiza statystyczna badań ilościowych, analiza wyników badań jakościowych, wpisywanie danych, metodologia, psychometria i wiele innych dotyczących nauk medycznych i humanistycznych. Więcej w zakładce „Oferta”.

Swoją ofertę kieruję do studentów, doktorantów, lekarzy, pracowników naukowych i firm.