Badania statystyczne

Analiza danych w naukach medycznych i humanistycznych (psychologia, socjologia, itp.)
Dla naukowców i lekarzy (artykuły, raporty) oraz studentów (licencjat, magisterka, doktorat).
Pełny opis wyników zrozumiały dla niestatystyków, wykonany zgodnie ze standardami APA.