Badania statystyczne

Analiza statystyczna do prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) oraz prac naukowych (artykuły, raporty) w naukach medycznych i humanistycznych tj. psychologia, socjologia, pedagogika i pokrewne. Wraz z pełnym opisem i prezentacją graficzną zgodnymi ze standardami APA.

Swoją ofertę kieruję do studentów, doktorantów, lekarzy, pracowników naukowych i firm.

Analiza danych ilościowych, statystyka do pracy magisterskiej, analiza statystyczna w psychologii, obliczenia statystyczne, spss, metodologia, psychometria i wiele innych. Więcej w zakładce „Oferta”.