Posiadam także bogatą bazę kluczy do kwestionariuszy i testów psychologicznych, pedagogicznych i medycznych. Nie udostępniam i nie odsprzedaję kluczy, wykorzystuje je wyłącznie podczas wykonywania zlecenia. Posiadam m.in. klucze do:

Test Przymiotnikowy ACL
FCZ-KT – Formalna Charajterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
KDM-2 – Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa
SES – Skala Samooceny Rosenberga
Skala Bliskości Małżonków
Skala Depresji Becka
GSES – Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności
IPSA – Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji
SOC-29 – Kwestionariusz Orientacji Życiowej
ACS-90 – Action Control Scale
EC – Test Zarażenia Emocjonalnego
CSEI – Inwentarz Poczucia Własnej Wartości
KKS -Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
APR
PTSD
EDI
JAS
SI-K, SI-M
AIS
BSSS
KMORSZCH
Kwestionariusz agresji Bussa
Kwestionariusz Człowiek w Pracy
Kwestionariusz jakości związku A.Kuczyńska
Kwestionariusz Nadziei na Sukces
GHQ 28 – Kwestionariusz ogólnego stanu zdrowia
Kwestionariusz Orientacji Temporalnych Zimbardo
KOP20 – Kwestionariusz Otwartości Przekonań
STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
SSQ6 – Kwestionariusz Wsparcia Społecznego
SWS – Skala Wartości Schelerowskich
Kwestionariusz Zadowolenia z Pracy Zawodowej M. Siekańskiej
KBZRR – Kwestionariusza do Badania Zaburzonych Relacji w Rodzinie
MBI – Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
NEO-FFI – Inwentarz Osobowości
EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R
SHS – Skala Szczęscia Ogólnego
SSP -Skala Satysfakcji z Pracy
SPR – Skala Postaw Rodzicielskich
SWE – Skala Wrażliwości Empatycznej
SWLS – Skala Zadowolenia z Życia
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych
KSP – Kwestionariusz Stylów Poznawczych
KPZ – Kwestionariusz Preferencji Zawodowych

wiele innych.