Metodologia badań obejmuje pomoc we wszystkich etapach projektowanie badania. Ustalam cele i problematykę badawczą, stawiam hipotezy badawcze. Pomagam w wyborze odpowiednich narzędzi badawczych lub tworze nowe kwestionariusze lub ankiety.

Dla studentów wykonuję pełny rozdział metodologia badań.

Psychometria badań obejmuje zastosowanie takich narzędzi jak: trafność wewnętrzna (eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa), trafność kryterialna, analiza skupień, moc dyskryminacyjna, analiza rzetelności alfa Cronbacha.