Etap I. WYCENA :

 

1.1. W celu określenia kosztów analizy proszę o przesłanie wiadomości e-mail z następującymi informacjami: temat pracy, zastosowane narzędzia badawcze (jeśli ankieta własna to proszę o wzór), pytania/hipotezy badawcze (jeśli nie są postawione mogę pomóc je stworzyć), wytyczne promotor oraz baza danych (jeśli nie jest gotowa to mogę pomóc ją stworzyć).

 

1.2. Po otrzymaniu powyższych informacji przedstawiam koszt analizy oraz propozycję jej wyglądu. Jeśli jest taka możliwość, przedstawiam kilka opcji różniących się zaawansowaniem analiz i ceną. Tak, by klient miał świadomość co się da obliczyć z zebranych danych oraz jakie są alternatywy cenowe. Każda praca wyceniana jest indywidualnie, na podstawie zakresu i zaawansowania metod. Przed podjęciem decyzji o współpracy zawsze zalecam konsultację wyglądu analizy i hipotez z promotorem.

 

1.3. Koszt analizy uwzględnia bezpłatne korekty statystyczne dotyczące ustalonego pierwotnie zakresu analizy, po uwagach klienta lub po konsultacji z promotorem. Natomiast dodatkowe obliczenia (np. nowe pomysły/pytania/hipotezy), wykraczające poza pierwotne ustalenia będą dodatkowo płatne.

 

Etap II. REALIZACJA :

 

2.1. W sytuacji zainteresowania moją ofertą pobieram zaliczkę w ramach potwierdzenia zlecenia i rezerwacji terminu. Następnie, po zakończeniu zlecenia przesyłam połowę do wglądu i akceptacji. Po otrzymaniu potwierdzenia uregulowania reszty należności, przesyłam całość materiałów.

 

2.2. Czas realizacji wynosi ok 5-7 dni roboczych, w zależności od wielkości pracy. Zastrzegam, że w miesiącach kwiecień-czerwiec oraz wrzesień może się od wydłużyć nawet do 14 dni. Zalecam kontakt ze mną już na etapie zbierania danych i zarezerwowania terminu.

 

Etap III. GOTOWA PRACA :

 

3.1. Gotowe opracowanie przesyłam w formie raportu .doc zawierającego: czytelne przedstawienie uzyskanych wyników wraz z weryfikacją hipotez badawczych, statystyczną interpretacją tych wyników, własnoręcznie stworzone tabele i wykresy. Opis wykonany jest zgodnie z wymogami uczelni oraz obowiązującymi standardami APA (także Vademecum Piber-Dąbrowska, 2007).

 

3.2. Dla moich klientów udzielam bezterminowych i darmowych konsultacjii on-line w zakresie zrozumienia metodologii badań i obliczeń statystycznych zastosowanych w pracach. Także bezterminowo nanoszę ewentualne zmiany zalecone przez promotora (patrz punkt 1.3.).