POZNAJEMY SIĘ: WYCENA ZLECENIA

Każda praca wyceniana jest indywidualnie na podstawie zakresu i zaawansowania metod.

W celu określenia kosztów analizy proszę o przesłanie następujących informacji: temat pracy, zastosowane narzędzia badawcze (jeśli ankieta własna to proszę o wzór), pytania/hipotezy badawcze (jeśli nie są postawione mogę pomóc je stworzyć), wytyczne promotor oraz baza danych (jeśli nie jest gotowa to mogę pomóc ją stworzyć).

Przedstawiam koszt analizy oraz propozycję jej wyglądu. Jeśli jest taka możliwość, przedstawiam kilka opcji cenowych różniących się zakresem analiz. Tak, by klient miał świadomość co się da obliczyć z zebranych danych oraz jakie są alternatywy cenowe.

Koszt analizy uwzględnia bezpłatne korekty statystyczne dotyczące ustalonego pierwotnie zakresu analizy, po uwagach klienta lub po konsultacji z promotorem. Natomiast dodatkowe obliczenia (np. nowe pomysły/pytania/hipotezy), wykraczające poza pierwotne ustalenia będą dodatkowo płatne.

POZNAJEMY SIĘ: WYCENA ZLECENIA

MOJA KOLEJ: REALIZACJA ZLECENIA

Czas oczekiwania zależy to wielkości i zakresu analizy. W przypadku prac dyplomowych jest to przeważnie 10 dni roboczych, a doktorskich 30 dni roboczych.

Istnieje możliwość trybu przyśpieszonego o połowę lub nawet trybu ekspresowego (48h przy pracach magisterskich/licencjackich).

W ramach potwierdzenia zlecenia i rezerwacji terminu proszę o wpłatę zaliczki 50% lub całości należności. W przypadku zaliczki, w uzgodnionym terminie, przesyłam najpierw fragment analizy do wglądu/na dowód i poproszę o uregulowanie pozostałej należności. W przypadku wpłaty całości w uzgodnionym terminie przesyłam od razu całość materiałów.

TWÓJ SUKCES: GOTOWE OPRACOWANIE

Gotowe opracowanie przesyłam w formie raportu .doc zawierającego: czytelne przedstawienie uzyskanych wyników wraz z weryfikacją hipotez badawczych, statystyczną interpretacją tych wyników, własnoręcznie stworzone tabele i wykresy. Opis wykonany jest zgodnie z wymogami uczelni oraz obowiązującymi standardami APA.

Udzielam bezterminowego i bezpłatnego wsparcia merytorycznego w zakresie zrozumienia metodologii badań i obliczeń statystycznych zastosowanych w pracach.

Nanoszę bezterminowo i bezpłatnie zmiany zalecone przez promotora dotyczące ustalonego pierwotnie zakresu współpracy. Zmiany wykraczające poza pierwotne ustalenia będą dodatkowo płatne.

TWÓJ SUKCES: GOTOWE OPRACOWANIE

OFERUJĘ POMOC W TRYBIE PRZYŚPIESZONYM
I W TRYBIE EKSPRESOWYM 72H!

NAPISZ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

KONTAKT

09:00 - 17:00